Länkar till viktig information

SammhällsinformationLSS
Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser

Funktionshinder
Socialstyrelsen presenterar allmän information om funktionshinder där du kan hitta ytterligare fakta och länkar

Vad säger lagenLSS
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HSL
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

IntresseorganisationerHandikapporganisationer
På Handikappförbundens Sarmarbetsorgans hemsida hittar du kontaktuppgifter och information om samtliga handikapporganisationer.

FUB
är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Autism- och Aspergerförbundet
arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

ÖvrigtLSSGuiden
LSSGuiden är en sökmotor med ett så fullständigt register som möjligt över alla LSS-hem som finns registrerade hos Socialstyrelsen från hela landet.