Högkullen förvärvar åtta fastigheter i Småland

Högkullens Omsorgsfastigheter AB har tecknat ett avtal om förvärv av åtte fastigheter i Småland. Säljare är ett lokalt bygg- och fastighetsföretag.

Fastigheterna ligger i Växjö, Ljungby, Vaggeryd och Värnamo och inrymmer LSS-bostäder och lokaler för omsorg och utbildning. Den lokala uthyrningsbara ytan uppgår till 3.800 kvm. Hyresvärdet uppgår till 4,9 Mkr och fastighetsvärdet till runt 47 Mkr. Den genomsnittliga kontraktstiden är 4,5 år. Fem av fastigheterna hyrs av kommuner och resterande av privata omsorgs- och utbildningsföretag.

“Vi utökar vårt bestånd i Småland där vi redan har ett femtontal fastigheter. Detta är en bra region och vi känner kommunerna relativt väl”, säger Pär-Ola Mannefred, VD på AB Högkullen (publ).

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.