AB Högkullen (publ) ändrar datum för årsstämma och publicerar årsredovisning för 2016

AB Högkullen (publ) ändrar datum för årsstämma till 29 juni 2017 istället för som tidigare kommunicerats 16 juni 2017.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: hogkullen.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.