Källstorp 8:1 i Kalmar
“Källstorp” har plats för 4 LSS-boende, tre personer i huvudbyggnaden och en person i en friliggande byggnad. Ingår i dotterbolaget Kalmarsunds Gruppbostäder.

Källstorp 8:1 i Kalmar

Källstorp 8:1 i Kalmar

 

Källstorp 8:1 i Kalmar

Källstorp 8:1 i Kalmar