Rudsnäset 2:48 i Kristinehamn

LSS-boende för 7 boende fördelat på 4 i huvudbyggnad och vardera en boende i tre fristående “backstugor”. Anläggningen är byggd 1994. Kristinehamns kommun är hyresgäst.

Rudsnäset 2:48 i Kristinehamn

Rudsnäset 2:48 i Kristinehamn

Rudsnäset 2:48 i Kristinehamn

Rudsnäset 2:48 i Kristinehamn


Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Mariendal är ett LSS-boende för 6 boende. Fem personer i huvudbyggnaden och en i en friliggande “backstuga”. Kristinehamns kommun är hyresgäst.

Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Vänersvik 6:93 i Kristinehamn