Västanvik 1:672 i Torsby
“Västanvik” är byggt 1995. Här finns det gott om frisk luft och natur för de 5 LSS-boende.

Västanvik 1:672 i Torsby

Västanvik 1:672 i Torsby

 

Västanvik 1:672 i Torsby

Västanvik 1:672 i Torsby


Västanvik 1:690 i Torsby
“Vallmon”, med byggår 1995, har plats för 5 LSS-boende.

Västanvik 1:690 i Torsby

Västanvik 1:690 i Torsby Vallmon

 

Västanvik 1:690 i Torsby

Västanvik 1:690 i Torsby Vallmon