Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har idag tillträtt AB Högkullen (publ)

Högkullens stamaktieägare ingick avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) den 5 december 2016 om att sälja samtliga utestående stamaktier i Högkullen till SBB. Avtalet fullföljdes idag som planerat.

Preferensaktien i Högkullen påverkas inte av Transaktionen och kommer initialt fortsätta att vara noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) kommenterar:
”Vi är glada att allt gått enligt plan. Vi kommer inom kort att presentera ett erbjudande till preferensaktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Högkullen.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD, 070-518 39 67
Pär-Ola Mannefred,  0705-12 70 17.

 

Denna information

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 kl. 17.00 CET.

Ladda ned pressmeddelandet som pdf: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har idag tillträtt AB Högkullen (publ)

AB Högkullens Certified Advisor

Avanza Bank AB

Regeringsgatan 103
Box 1399
111 93 Stockholm

+46 8 562 251 20

[stock_market_widget  type=”single” symbol=”HOGK-PREF-A.ST” template=”header” color=”red” name=”AB Högkullen” refresh_frequency=”30″]

Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information
Delårsbokslut jan-juni 201824 aug 2018
Delårsbokslut jan-sept 20184 nov 2018