Aktieinformation

AB Högkullens Certified Advisor

Avanza Bank AB

Regeringsgatan 103
Box 1399
111 93 Stockholm

+46 8 562 251 20

Preferensaktien

[stock_market_widget  type=”single” symbol=”HOGK-PREF-A.ST” template=”header” color=”red” name=”AB Högkullen (publ)” refresh_frequency=”10″]

Mer information om preferensaktien på Nasdaq First North Premier

Preferensaktien

[stock_market_widget  type=”single” symbol=”HOGK-PREF-A.ST” template=”header” color=”red” name=”AB Högkullen (publ)” refresh_frequency=”10″]

Mer information om preferensaktien på Nasdaq First North Premier

AB Högkullens största ägare

AktieägareStamaktierPreferensaktierInnehav %Röster %Teckningsoptioner*Innehav % **Röster % **
Highhill Intressenter AB8 181 000042,2374,805 45428,6540,54
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension01 189 5106,141,0915 6254,681,35
Zirkona AB1 000 00005,169,1403,484,92
Aktiebolaget Äpplet819 00004,237,485462,874,06
Övriga08 185 49042,247,49915 87560,3349,12
Summa10 000 0009 375 000100,00100,00937 500100,00100,00
*Varje teckningsoption ger rätt att teckna tio stamaktier
**Efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna