Investor Relations – kontakt

Ilija Batljan

Född 1967 | Styrelseledamot och verkställande direktör sedan den 16 februari 2017

ilija[at]sbbnorden.se | +46 70 518 39 67