Styrelse

Lennart Schuss

Född 1952 | Styrelseordförande sedan den 16 februari 2017

Nuvarande befattning: Senior rådgivare för Genesta

Bakgrund: Grundare och partner av Catella Corporate Finance Sweden

Utbildning: Master in Business Administration (MBA) från Handelshögskolan

Aktieägande i bolaget: Inget

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Ilija Batljan

Född 1967 | Styrelseledamot och verkställande direktör sedan den 16 februari 2017

Nuvarande befattning: VD för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Bakgrund: Ordf. Cryptzone Group AB och Södertorns högskola, styrelseuppdrag i Phoniro, Caretech, Teligent, uppdrag för Inter-Amerikanska utvecklingsbanken, kommunstyrelsens ordförande och landstingsråd, Senaste befattning: vVD samt chef för affärsutveckling, Rikshem AB 2011 –2016.

Utbildning: Ph.D. in Social Work (demographics, health care and long term care for the elderly), Stockholms universitet. BA Economics, Stockholms universitet.

Aktieägande i bolaget: Inget

Ej oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Oscar Lekander

Född 1985 | Styrelseledamot sedan den 16 februari 2017

Nuvarande befattning: Affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Bakgrund: Transaktionschef på Rikshem AB 2014-2016, analytiker på NAI Svefa

Utbildning: MSc Real Estate Investment and Finance, från The University of Hong Kong, BSc, Real Estate and Finance från KTH, Stockholm.

Aktieägande i bolaget: Inget

Oberoende i förhållande till bolaget och ej oberoende i förhållande till koncernledningen och bolagets större ägare.