Högkullen återkallar erbjudandet om notering av stamaktier med anledning av att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingått avtal om att förvärva bolaget

Den 24 november 2016 offentliggjorde AB Högkullen (publ) (”Högkullen” eller ”Bolaget”) ett erbjudande till allmänheten att förvärva stamaktier i samband med en notering på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) med planerad första dag för handel den 7 december 2016. Med anledning av att Högkullens stamaktieägare (”Ägarna”) den 5 december 2016 ingått avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) om att sälja samtliga utestående stamaktier i Högkullen (”Transaktionen”) till SBB, har styrelsen i Högkullen och Ägarna beslutat att återkalla Erbjudandet.

Preferensaktien i Högkullen påverkas inte av Transaktionen och kommer initialt fortsätta att vara noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Pär-Ola Mannefred och Claes Nordström, grundare av AB Högkullen (publ) kommenterar:

”Transaktionen är industriellt logisk och kommer att gynna Högkullens verksamhet. Det sammanslagna bolaget stärker vår position på marknaden, vilket skapar ännu bättre förutsättningar för fortsatt god tillväxt. Vi är glada över att kunna ta del av SBBs fortsatta utveckling som långsiktig aktieägare. Samtidigt vill vi passa på och tacka de investerare som visat intresse under noteringsprocessen.”

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) kommenterar:

”Vi förvärvar ett fantastiskt bestånd av samhällsfastigheter i linje med SBBs långsiktiga strategi. Vi kommer på sikt även att presentera ett erbjudande till preferensaktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Högkullen.”

För ytterligare information, vänligen besök www.hogkullen.se eller kontakta:

Pär-Ola Mannefred, VD, 0705-12 70 17.

Denna information

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2016 kl. 07.05 CET.