Högkullen förvärvar Ambea­-fastighet i Skaraborg

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av en omsorgsfastighet i Skara. Säljaren är ett dotterbolag till Ambea.

Fastigheten, som består av tre separata byggnader, ligger i centrala Skara och inrymmer bostäder, lokaler för omsorg och terapi samt personalutrymmen. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 2 100 kvm. Hyresvärdet är nära 2 Mkr och fastighetsvärdet cirka 23 Mkr. Fastigheten hyrs i sin helhet ut till dotterbolaget till Ambea med en kontraktstid på 15 år. Tillträde sker i februari.

”Vi har redan 16 omsorgsfastigheter i Skaraborgsområdet så den aktuella fastigheten passar väl in i vårt bestånd, både vad avser geografi och verksamhetsinriktning”, säger Pär-Ola Mannefred, VD på AB Högkullen (publ).

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.