Högkullen förvärvar fem gruppbostäder i Borås och Vallentuna

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har förvärvat fem gruppbostäder i Borås och Vallentuna.

Fastigheterna inrymmer 29 LSS-bostäder och gemensamma lokaler, totala uthyrningsbara ytan uppgår till 1 996 kvm. Den genomsnittliga kontraktstiden 5,7 år. Fastighetsvärdet uppgår till 26 Mkr.