Högkullen förvärvar fem omsorgshus av Ambea

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av fem fastigheter av Ambea.

Fastigheterna ligger i Stockholmsområdet, Linköping, Härnösand och i Boden och inrymmer LSS-bostäder, HVB-hem och lokaler för daglig verksamhet. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 6 900 kvm och kontraktstiderna 10 år. Fastighetsvärdet uppgår till 60 Mkr.

”Ambea är ett av landets ledande företag inom stöd och omsorg. Vi är därför glada att inleda ett samarbete med dem genom detta förvärv”, säger Pär-Ola Mannefred, VD på AB Högkullen (publ).