Högkullen förvärvar fler fastigheter av Ambea

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av ytterligare fyra LSSfastigheter av Ambea. Fastigheterna ligger i Järfälla, Västervik, Höör och Laholm.

Fastigheterna Järfälla, Västervik och Höör inrymmer LSS-bostäder och verksamhetslokaler inom LSS och SoL. På fastigheten i Laholm skall ett nytt LSS-boende uppföras. Den totala uthyrningsbara ytan är 2 075 kvm. Hyresvärdet uppgår till ca. 4,3 Mkr och fastighetsvärdet 60 Mkr, nybyggnationen inkluderad. Ambea förhyr samtliga fastigheter och kontrakten löper på 15 år.

”Att få möjlighet att bygga ett nytt LSS-boende i Laholm är extra roligt för Högkullen. De stora behoven av LSS-bostäder runt om i landet gör att vi kommer få se alltmer av nybyggnationer i olika former de närmaste 5 till 10 åren. Det ger goda förutsättningar för vår utveckling och expansion då Högkullen kan bygga och äga fastigheter i hela landet”, säger Pär-Ola Mannefred, VD i Högkullen.

Under det senaste året har Högkullen tidigare förvärvat sex omsorgsfastigheter från Ambea. Ambea-gruppen är i dagsläget Högkullens största privata hyresgäst. 80 % av Högkullens omsorgsfastigheter hyrs av kommuner och landsting, resterande 20% av ledande privata omsorgsföretag.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.