Högkullen förvärvar från Rikshem

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av tjugo omsorgsfastigheter från Rikshem. Fastigheterna ligger i Stockholm, Upplands Väsby, Upplands Bro, Haninge, Nykvarn, Norrtälje, Vallentuna och Österåker.

Fastigheterna inrymmer bostäder och lokaler för verksamhet och utbildning inom LSS och SoL. Den totala uthyrningsbara ytan är 9 883 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 14 Mkr och fastighetsvärdet 210 Mkr. Sexton av fastigheterna hyrs av kommunerna,  resterande av privata omsorgsföretag. Den genomsnittliga kontraktstiden är 2,2 år. Fastigheterna förvärvas genom bolagsaffär och tillträdet är planerat till 1 december.

”Genom förvärvet från Rikshem ökar vi närvaron i Stockholmsregionen, där Högkullen nu har ett fyrtiotal omsorgsfastigheter. Vi ökar kontakten med kommunerna och har ambitionen att växa än mer genom ytterligare förvärv och nyproduktion. De stora behoven av LSS-bostäder i regionen ger goda förutsättningar för Högkullens fortsatta expansion”, säger Pär-Ola Mannefred, VD i Högkullen.

Sedan maj 2015 har Högkullen förvärvat 57 omsorgsfastigheter till ett fastighetsvärde av nära 450 Mkr. 73% av Högkullens omsorgsfastigheter hyrs av kommuner och landsting, resterande 27% av ledande privata omsorgsföretag.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.