Högkullen förvärvar LSS-fastigheter från Frösunda Omsorg

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har genom dotterbolaget LSS Bostäder Sverige AB tecknat avtal om förvärv av tre LSS-fastigheter. Fastigheterna ligger i Linköping, Lycksele och Täby. Säljare är Frösunda Omsorg.

Fastigheterna inrymmer bostäder och har en total uthyrningsbar yta om 1 423 kvm. Hyresvärdet är 1,3 Mkr och fastighetsvärdet cirka 20 Mkr. Hyresavtal på 12 år har tecknats med Frösunda Omsorg AB.

”Vi är glada att få ytterligare ett av Sveriges ledande omsorgsföretag som hyresgäst. Behovet av LSS-bostäder är stort och vi har ambitionen att växa med våra hyresgäster, såväl omsorgsföretagen som kommunerna”, säger Pär-Ola Mannefred, VD för Högkullen.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.