Högkullen förvärvar tre LSS-fastigheter

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av tre LSS-fastigheter. Fastigheterna ligger i Kalmar och Hörby. Säljare är Elia i Kalmar.

Fastigheterna inrymmer LSS-bostäder samt lokaler för daglig verksamhet och har en total uthyrningsbar yta om 1 648 kvm. Hyresvärdet är 2,4 Mkr och fastighetsvärdet cirka 26 Mkr. Fastigheterna hyrs av Kalmar kommun och Solhagagruppen. Den genomsnittliga kontraktstiden är 12,3 år. Tillträde sker i slutet av mars.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.