Inför årsstämma i AB Högkullen (publ)

AB Högkullen (publ) publicerar idag årsredovisningen för perioden 2 februari till 30 juni 2015.

Kallelsen till årsstämman publicerades den 11 september. Stämman äger rum den 14 oktober 2015, kl. 14, på Wigge & Partners Advokat ABs kontor, Birger Jarlsgatan 25, 111 54 Stockholm.

Årsstämman föreslås besluta om utdelning till preferensaktieägarna med 22,47 kronor per preferensaktie av serie A, totalt 21 065 625 kronor. Utbetalningen av utdelningen på preferensaktie skall enligt bolagsordningen ske kvartalsvis.