NASDAQ godkänner AB Högkullen (publ) för handel på First North

NASDAQ OMX Stockholm AB beslöt under gårdagen att Aktiebolaget Högkullens preferensaktier ska upptas till handel på First North.

Första handelsdag är 1 juli. Preferensaktien handlas under kortnamnet HOGK PREF A.

Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

 

För mer information kontakta:

Pär-Ola Mannefred, VD, 0705-127017

 

Ladda ned pressrelease som pdf här