Vårt Erbjudande – En aktiv partner

Eftersom LSS ställer höga krav på att kommunerna ska kunna ge tillräckligt stöd till dem som har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring vill Högkullen vara en aktiv partner som gör allt för att underlätta för samtliga inblandade aktörer och driva våra projekt framåt tillsammans med ansvariga inom kommunen och/eller föräldrakooperativ. Vi är väl förtrogna med LSS-lagstiftningen och vilka krav den ställer utifrån olika boendeformer avseende antal i förhållande till olika LSS-beslut.

Efter att ha identifierat kundens behov bestämmer vi vilken roll Högkullen ska ha och omfattningen av vårt erbjudande. Vi tar därefter fram förslag på hur bostaden ska se ut och var den ska ligga. Antingen väljer man en ny etablering på en ledig tomt eller finner ett befintligt hus som lämpar sig att bygga om och anpassa efter de krav som kunden har. Bostäderna hyrs ut på långtidskontrakt och våra hyresgäster är kommuner samt offentliga och privata vårdföretag som i sin tur hyr ut i andra hand till den boende.

Vi inser vikten av ett bra boende. Varje människa har en rätt till ett hem där han eller hon trivs och känner sig trygg. Genom att föra en dialog med samtliga inblandade parter redan innan byggprocessen sätts igång kan Högkullen hitta en lösning som är tillfredsställande för alla.

Våra hus

För de boendes bästa

Utifrån kundens behov och krav utformar och anpassar vi bostäder så att kunden kan garantera varje boende det stöd han eller hon behöver. Högkullen skapar funktionella bostäder där boende, personal och anhöriga trivs och känner trygghet. Vi bygger ett hem, inte bara en fastighet!

Flexibilitet

Högkullen erbjuder flexibla bygglösningar med flera möjligheter att anpassa verksamheten. Vi arbetar för att underlätta en boendekarriär där boendet utvecklas med de boende.

Högkullen tillhandahåller olika former av bostäder med särskild service i form av gruppbostäder, servicebostäder eller psykiatriboenden. Våra gruppbostäder utformas med plats för maximalt sex boende och med tillgång till gemensamhetsutrymme, oftast i direkt anslutning till lägenheterna. Bostäderna utformas så att de uppfyller de specifika krav som ställs i LSS på individanpassat stöd med fast personalgrepp under alla tider på dygnet.

Anpassning efter behov

I dagsläget har Högkullen flera typer av servicebostäder i olika typer av fastighetsformer. Antingen byggs servicebostäderna som en egen fastighet eller som en del i annan fastighet, till exempel hyreshus. Servicebostäderna har som regel plats för tio till tolv boende. Ett psykiatriboende kan rymma plats för 10 upp till 25 boende.

Eftersom behov, ny lagstiftning och andra förutsättningar ibland förändras erbjuder vi hyresavtal som fungerar i en föränderlig värld. Av oss kan man hyra enbart ett hus eller få ett komplett serviceutbud, allt efter behov.

Hög kvalitet till en rimlig kostnad

Vår långa erfarenhet av byggnation och fastighetsförvaltning garanterar en hög kvalitet till en rimlig kostnad. Vi är väl förtrogna med rådande lagstiftning och samtliga Högkullens bostäder lever upp till Boverkets krav på en fullvärdig bostad.

Besök några av våra hus

View
Öland 4 i Borgholm på Öland

Öland 4 i Borgholm på Öland I detta LSS-boende bor det 8 boende, med härlig utsikt över hamnen. ”Öland 4″ är byggt 1994.

View
Västanvik 1:672 i Torsby

”Västanvik” är byggt 1995. Här finns det gott om frisk luft och natur för de 5 LSS-boende.

View

På ”Muggebo” i Mariestads kommun finns det plats för 5 LSS-boende. Byggt 1992.

View
Rödhaken 2 i Borgholm på Öland

Rödhaken 2 i Borgholm på Öland LSS-boende för 5 boende. Byggår: 1990

View
Ökne 3:17 i Säffle

LSS-boendet ”Kullen” har fyra boende. Byggt 1994. Hyrs in av Solhagagruppen.

View
Ryd 15:72 i Skövde

”Mokvarn” är ett LSS-boende för 5 personer. Byggt 1992.

View
Värsås 8:93 i Skövde

”Enen” är ett ungdomshem för 4 ungdomar, som drivs av kommunägda Gryning vård.

View
Östra Dejefors 1:18 i Forshaga

”Dejefors” LSS-boende har 5 boende och är byggt 1993.