Per Granath förvärvar stamaktier i Högkullen

Styrelseledamoten i AB Högkullen (publ) Per Granath har den 28 oktober förvärvat stamaktier av bolagets huvudägare.

Per Granath förvärvar, genom bolag, 10% av befintliga stamaktier från Claes Nordström och VD Pär-Ola Mannefred. Efter förvärvet kommer Claes Nordström och Pär-Ola Mannefred inneha 42,22 respektive 4,22 procent av kapitalet.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.