Per Granath och Kristina Alvendal föreslås till Högkullens styrelse

Kallelse till AB Högkullen (publ)’s årsstämma den 27 maj publiceras den 29 april. Till stämman föreslås att Per Granath och Kristina Alvendal väljs till nya styrelseledamöter. Per Granath har erfarenhet av omsorgssektorn bland annat som mångårig VD i Humana, där han alltjämt är styrelseledamot. Kristina Alvendal var borgarråd med ansvar för bostads-, fastighets- och stadsbyggnadsfrågor i Stockholms Stad mellan 2006 och 2010 och är nu rådgivare med inriktningen på fastighetsutveckling och samhällsplanering. Thomas Kjessler, Per-Olof Persson och Pär-Ola Mannefred föreslås för omval.

”Pers och Kristinas kompetens, erfarenhet och nätverk passar Högkullen bra och blir ett värdefullt tillskott i arbetet med bolagets fortsatta utveckling och expansion”, säger styrelsens ordförande Thomas Kjessler.

Av kallelsen framgår vidare att styrelsen söker bemyndigande att emittera stamaktier. Förslaget skall ses mot bakgrund av de förberedelser bolaget gör inför en kommande notering av stamaktien. Bolagets preferensaktie är sedan 1 juli 2015 noterad på NASDAQ First North.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.