View
Götetorp 3:1 i Hammarö

I den lilla natursköna Hammarö kommun utanför Karlstad bor 5 LSS-boende i ”Götetorp”, som är byggt 1993.

View
Västanvik 1:690 i Torsby

”Vallmon”, med byggår 1995, har plats för 5 LSS-boende.

View
Västanvik 1:672 i Torsby

”Västanvik” är byggt 1995. Här finns det gott om frisk luft och natur för de 5 LSS-boende.

View
Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Mariendal är ett LSS-boende för 6 boende. Fem personer i huvudbyggnaden och en i en friliggande ”backstuga”. Kristinehamns kommun är hyresgäst.

View
Rudsnäset 2:48 i Kristinehamn

LSS-boende för 7 boende fördelat på 4 i huvudbyggnad och vardera en boende i tre fristående ”backstugor”. Anläggningen är byggd 1994. Kristinehamns kommun är hyresgäst.