View
Källstorp 8:1 i Kalmar

”Källstorp” har plats för 4 LSS-boende, tre personer i huvudbyggnaden och en person i en friliggande byggnad. Ingår i dotterbolaget Kalmarsunds Gruppbostäder.