Friggeråker

Friggråker 27:2 i Falköping

Ett LSS-boende för 4 boende. Daglig verksamhet bedrivs i ett intilliggande hus som ingår i ”Friggeråker”

Antal personer:4
Fastighetstyp:LSS-boende
Fastighetsbeteckning:Friggeråker 27:2
Huvudort:Falköping