Friggråker 27:2 i Falköping

Friggeråker

Ett LSS-boende för 4 boende. Daglig verksamhet bedrivs i ett intilliggande hus som ingår i ”Friggeråker”

Date:4
Client:LSS-boende
Skills:Friggeråker 27:2
Project URL:Falköping