Götetorp

Götetorp 3:1 i Hammarö
Götetorp 3:1 i Hammarö

Götetorp 3:1 i Hammarö

I den lilla natursköna Hammarö kommun utanför Karlstad bor 5 LSS-boende i ”Götetorp”, som är byggt 1993.

Antal personer:5
Fastighetstyp:LSS-boende
Fastighetsbeteckning:Götetorp 3:1
Huvudort:Hammarö
Region: