Källstorp 8:1 i Kalmar

Källstorp

Källstorp 8:1 i Kalmar

Källstorp 8:1 i Kalmar

”Källstorp” har plats för 4 LSS-boende, tre personer i huvudbyggnaden och en person i en friliggande byggnad.
Ingår i dotterbolaget Kalmarsunds Gruppbostäder.

Antal boende:4
Fastighetstyp:LSS-boende
Fastighetsbeteckning:Källstorp 8:1
Huvudort:Kalmar
Tags: