Muggebo

Muggebo 1:19 i Mariestad

Muggebo 1:19 i Mariestad

På ”Muggebo” i Mariestads kommun finns det plats för 5 LSS-boende. Byggt 1992.

Antal personer:5
Fastighetstyp:LSS-boende
Fastighetsbeteckning:Muggebo 1:19
Huvudort:Mariestad