Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Vänersvik

Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Mariendal är ett LSS-boende för 6 boende. Fem personer i huvudbyggnaden och en i en friliggande ”backstuga”. Kristinehamns kommun är hyresgäst.

Date:6
Client:LSS-boende
Skills:Vänersvik 6:93
Project URL:Kristinehamn
Tags: