Vänersvik

Vänersvik 6:93 i Kristinehamn
Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Vänersvik 6:93 i Kristinehamn

Mariendal är ett LSS-boende för 6 boende. Fem personer i huvudbyggnaden och en i en friliggande ”backstuga”. Kristinehamns kommun är hyresgäst.

Antal personer:6
Fastighetstyp:LSS-boende
Fastighetsbeteckning:Vänersvik 6:93
Huvudort:Kristinehamn
Region: