Värsås

Värsås 8:93 i Skövde
Värsås 8:93 i Skövde

Värsås 8:93 i Skövde

”Enen” är ett ungdomshem för 4 ungdomar, som drivs av kommunägda Gryning vård.

Antal personer:4
Fastighetstyp:Ungdomshem
Fastighetsbeteckning:Värsås 8:93
Huvudort:Skövde