Västanvik 1:672

Västanvik 1:672 i Torsby
Västanvik 1:672 i Torsby

Västanvik 1:672 i Torsby

”Västanvik” är byggt 1995. Här finns det gott om frisk luft och natur för de 5 LSS-boende.

Antal personer:5
Fastighetstyp:LSS-boende
Fastighetsbeteckning:Västanvik 1:672
Huvudort:Torsby
Region: