Västanvik 1:690

Västanvik 1:690 i Torsby
Västanvik 1:690 i Torsby

Västanvik 1:690 i Torsby

”Vallmon”, med byggår 1995, har plats för 5 LSS-boende.

Antal personer:5
Fastighetstyp:LSS-boende
Fastighetsbeteckning:Västanvik 1:690
Huvudort:Torsby
Region: