Residenset AB förvärvar Sveriges största LSS-portfölj

Göteborgsbaserade Residenset AB förvärvar Högkullen Omsorgsfastigheter AB tillsammans med en grupp svenska investerare. Säljare är Sveafastigheters Fond III.

Högkullen grundades 1992 och förvärvades av Residenset för tio år sedan. De tre senaste åren har Sveafastigheters tredje fond varit huvudägare och fastighetsbeståndet vuxit till att idag omfatta 124 gruppbostäder i 50 kommuner runt om i landet. Högkullen är Sveriges största privatägda portfölj med LSS-fastigheter.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 (LSS) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens.

I samband med förvärvet emitteras preferensaktier. Avsikten är att notera preferensaktierna på NASDAQ First North inom två månader.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare, Wigge & Partners och Glimstedt legala rådgivare i affären.

 

För mer information kontakta

Pär-Ola Mannefred, VD, 0705-127017

 

Ladda ned pressrelease som pdf här