Residenset förändrar ägandet i Högkullen

Ägarna av Residenset AB – Claes Nordström och Pär-Ola Mannefred – har flyttat ägandet av stamaktierna i AB Högkullen (publ) från Residenset till sina respektive ägarbolag. Nordström och Mannefred äger alltjämt samtliga stamaktier i Högkullen.

Förändringen är ett led i planeringen inför en notering av Högkullens stamaktie och ägarna vill skilja ägandet i Högkullen från övriga verksamheter och innehav i Residenset AB.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.