Stockholm Corporate Finance’s Fastighetsdag

VD Pär-Ola Mannefred i videopresentation av AB Högkullen (publ).