Länkar till viktig information

SammhällsinformationLSS >>>
Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser

Funktionshinder >>>
Socialstyrelsen presenterar allmän information om funktionshinder där du kan hitta ytterligare fakta och länkar

Vad säger lagenLSS >>>
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HSL >>>
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

IntresseorganisationerHandikapporganisationer >>>
På Handikappförbundens Sarmarbetsorgans hemsida hittar du kontaktuppgifter och information om samtliga handikapporganisationer.

FUB >>>
är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Autism- och Aspergerförbundet >>>
arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

ÖvrigtLSSGuiden >>>
LSSGuiden är en sökmotor med ett så fullständigt register som möjligt över alla LSS-hem som finns registrerade hos Socialstyrelsen från hela landet.